SNC  - Elektroodpad

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

  chtěli bychom Vás touto cestou seznámit s realizací zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění novely č. 7/2005 Sb., který vychází z evropské legislativy o odpadech č. 2002/96/ES známé pod názvem „Zákon o elektroodpadu“. Prováděcí předpisy, na které zákon odkazuje, dosud nebyly vydány a jejich pracovní znění je zveřejněno na stránkách Ministerstva životního prostředí.

   Z těchto předpisů vyplývá výrobcům/dovozcům elektrozařízení uvedených v Příloze tohoto zákona povinnost financovat, zajišťovat a spolupodílet se na sběru a likvidaci elektroodpadu.

   Recyklační poplatek bude fakturován na každém prodejním dokladu jako samostatná položka pro každý druh produktu, přičemž tento je dále přeúčtováván i Vámi jako dealerem dalšímu kupujícímu tedy Vám jako přeprodejci produktu nevzniká žádný náklad. Pouze v případě, že jste Vy sami spotřebitelem (uživatelem) produktu se pro Vás částka stává navýšením ceny produktu.

   Výše recyklačního poplatku je uvedena u každého produktu pod označením SNC a pro jednotlivé typy produktů byla předložena ke schválení Ministerstvu životního prostředí a navrhovaná výše je zveřejněna na www.remasystem.cz.

      Prodejci elektrospotřebičů nejsou podle názoru Ministerstva životního prostředí povinni převzít od zákazníka starý spotřebič přímo na prodejně. Povinností maloobchodního prodejce je přesně informovat zákazníka o sběrných místech. (http://www.praha-mesto.cz)

Více informací k zákonu 7/2005 Sb. o elektroodpadu, naleznete na těchto stánkách:

Optimalizováno pro IE a Mozillu s rozlišením obrazovky min. 800 x 600      

Současné rozlišení obrazovky: 1024 x 768

Create by C&C Systems
Copyright © 1998-2005 C&C Systems. Všechna práva vyhrazena
Poslední aktualizace: 25 října, 2005 10:27